Umowa na czas określony to jeszcze nie pełnia stabilizacji, ale z pewnością jest to lepsza umowa niż umowa na okres próbny. Jeśli najpierw dostaliśmy od pracodawcy umowę na okres próbny, a potem umowę na czas określony, daje nam to jakieś wyobrażenie, że pracodawca chce z nami współpracować i że jest szansa, że kolejna umowa, jaką z nim podpiszemy, będzie umową na czas nieokreślony. A jakie są zasady przy umowie na czas określony? Sprawdź.

Zanim pracownik zacznie pracować na umowie na czas nieokreślony, może przejść całą procedurę i dostać dwie umowy na czas określony. Poniżej znajdziecie wszystkie ważne informacje na temat umowy na czas określony.

Umowa na czas określony. Na jaki okres może zostać zawarta?

Umowa na czas określony – na jaki maksymalnie czas może zostać zawarta? Według przepisów z 2016 roku umowa na czas określony może zostać zawarta maksymalnie na okres 33 miesięcy. Nie na dłużej.

Pracodawca może podpisać z nami maksymalnie trzy umowy na czas określony, fot. Pixabay.com
Pracodawca może podpisać z nami maksymalnie trzy umowy na czas określony, fot. Pixabay.com

Umowa na czas określony. Ile razy?

Pracodawca może z nami podpisać umowę na czas określony trzykrotnie, ale czas pracy na umowie na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Umowa na okres próbny nie wlicza się do umów na czas określony ani do limitu 33 miesięcy.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Umowa na czas określony. Jaki okres wypowiedzenia?

Umowa na czas określony może zostać wypowiedziana zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę.

Jaki jest okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony?

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 3 lata.

Przy okresie wypowiedzenia bierzemy pod uwagę całość zatrudnienia u danego pracodawcy, to znaczy: jeżeli pracownik jest już na drugiej umowie na czas określony w danej firmie, to bierzemy pod uwagę cały okres zatrudnienia – od początku jego pracy w danej firmie do teraz.

Umowa na czas określony a ciąża

Jeżeli w czasie trwania umowy na czas określony kobieta pracująca w danej firmie zajdzie w ciążę, to przepisy chronią ją na tyle, że jeżeli w dniu zakończenia umowy jest po upływie 3 miesiąca ciąży, to pracodawca musi przedłużyć jej umowę do momentu porodu – tak mówi Kodeks Pracy. Potem taka kobieta może ubiegać się o zasiłek macierzyński.

W przypadku, gdy umowa wygasa po porodzie, pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia.

Zobacz też: Zakazane imiona. Tych imion lepiej nie nadawaj dziecku! One są zakazane [LISTA]

Umowa na czas określony a kredyt hipoteczny

Zawarcie z pracodawcą umowy na czas określony nie skreśla Twoich szans na otrzymanie kredytu hipotecznego, chociaż banki przychylniej patrzą na tych, którzy pracują na czas nieokreślony. Jednakże banki biorą pod uwagę także inne czynniki, na przykład staż pracy. Niektóre banki wskazują też na to, że umowa na czas określony powinna trwać jeszcze kilka miesięcy po zaciągnięciu kredytu, ale nie jest to regułą.

Pamiętajmy, że pracodawcy najczęściej wykorzystują możliwość trzech umów na czas określony przez 33 miesiące, warto więc się starać tak, by w końcu otrzymać umowę na czas nieokreślony, która jest najbardziej pożądanym stosunkiem pracy przez większość pracowników.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here